Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Uncategorized / สมาคมบอล แจงไทม์ไลน์ คุย ทรูวิชั่นส์ – ยันพร้อมเจรจา หาจุดลงตัว

สมาคมบอล แจงไทม์ไลน์ คุย ทรูวิชั่นส์ – ยันพร้อมเจรจา หาจุดลงตัว

Advertisement

107487389_2694509904202717_7256625578791237219_o

สมาคมบอล แจงไทม์ไลน์ คุย ทรูวิชั่นส์ – ยันพร้อมเจรจา หาจุดลงตัว

 

ยังหาข้อตกลงกันไม่ได้สำหรับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ไทยลีก 1 และไทยลีก 2 โดยยังอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องระยะเวลาในการจัดการแข่งขัน การรับสัญญาณ และค่าสิทธิประโยชน์ ประจำฤดูกาล 2563 หลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19

ล่าสุด สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ และชี้แจงถึงช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในการฃประสานงานกับ ทรู วิชั่นส์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งทางหนังสือและอีเมลล์ มาโดยตลอด ดังนี้

1. วันที่ 14 มกราคม 2563 บริษัท ไทยลีก จำกัด ส่งหนังสือ ที่ TL-035/2563 และ TL-036/2563 ถึง ทรู วิชั่นส์ฯ เรื่องแจ้งโปรแกรมการแข่งขัน ฟุตบอลลีกอาชีพ ประจำฤดูกาล 2563

2. วันที่ 3 มีนาคม 2563 สมาคมฯ ส่งหนังสือที่ ฟ.(ลข) 551/2563 ถึงสโมสรสมาชิก แจ้งเลื่อนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกรายการโดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

3. วันที่ 7 เมษายน 2563 ทรู วิชั่นส์ฯ ส่งหนังสือ TVG 2020/7 ถึงสมาคมฯ ขอปรับลดค่าสิทธิประโยชน์ ฤดูกาล 2563

4. วันที่ 14เมษายน2563 สมาคมฯ ประชุมร่วมกับตัวแทนสโมสร ไทยลีก 1 และ ไทยลีก 2 ที่ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่จะเกิดขึ้นต่อไป (ในที่ประชุมสโมสรสมาชิกลงมติเป็นเอกฉันท์ ที่จะกลับมาแข่งขันในช่วงเดือนกันยายน 2563 และจบฤดูกาลในเดือนพฤษภาคม 2564)

5. วันที่ 22เมษายน 2563 สมาคมฯ ส่งหนังสือที่ ฟ.077/2563 ถึง ทรู วิชั่นส์ฯ แจ้งว่าไม่ได้ยกเลิกการแข่งขัน เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยุติลงและสามารถกลับมาจัดการแข่งขันได้ จะส่งสัญญาณให้ทรู วิชั่นส์ฯ ตามสิทธิที่มีจนสิ้นสุดฤดูกาล 2563 ซึ่งอาจเป็นระยะเวลาภายหลังสิ้นสุดปีปฏิทิน 2563

6. วันที่ 28 เมษายน 2563 ทรู วิชั่นส์ฯ ส่งหนังสือ ที่ TVG 2020/8 ถึงสมาคมฯ เรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยให้จัดการแข่งขันและส่งสัญญาณแก่ทรู วิชั่นส์ฯ ให้ครบถ้วนตามสัญญาภายในเดือนพฤศจิกายน 2563

7. วันที่ 8 พฤษภาคม2563 สมาคมฯ มีหนังสือ ที่ ฟ. 086/2563 ส่งปฏิทินการแข่งขันใหม่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ฤดูกาล 2563 ให้กับ ทรู วิชั่นส์ฯ ระบุว่า หากทรูยินยอมหรือคิดเห็นประการใด ให้ตอบกลับภายใน 15 วันนับแต่ได้รับหนังสือ ( ผู้บริหาร ทรู วิชั่นส์ฯ ได้ตอบกลับอีเมลล์ ว่าได้รับหนังสือดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะรีบตอบกลับโดยเร็ว แต่เมื่อครบกำหนด 15? วัน ก็ไม่มีการตอบกลับมา)

8. วันที่ 19 มิถุนายน 2563 สมาคมฯ มีหนังสือ ที่ ฟ. 131/2563 ถึง ทรู วิชั่นส์ฯ เรื่องเกี่ยวกับการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดการแข่งขัน โดยขอให้เตรียมความพร้อมในการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพฤดูกาลปี 2563 ตามปฏิทินการแข่งขันใหม่

9. วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ทรู วิชั่นส์ฯ ส่งหนังสือที่ TVG2020/10 ถึงสมาคมฯ แจ้งว่าไม่เห็นด้วยกับการแข่งขันตามปฏิทินใหม่ บัดนี้ได้มีการผ่อนปรนให้จัดการแข่งขันได้แล้ว สมาคมฯ ย่อมสามารถจัดการแข่งขันได้ทันที จึงขอให้กลับมาจัดการแข่งขันพร้อมส่งสัญญาณให้ ทรู วิชั่นส์ฯ และติดต่อ ทรู วิชั่นส์ฯ เพื่อเจรจากำหนดค่าสิทธิประโยชน์ใหม่ ภายใน 14 วันนับแต่ได้รับหนังสือ

10. วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สมาคมฯ ส่งหนังสือที่ ฟ.146/2563 ถึง ทรู วิชั่นส์ฯ แจ้งว่ายังไม่สามารถจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลฤดูกาล 2563 และส่งสัญญาณให้ ทรู วิชั่นส์ฯ ได้ภายใน 14 วันตามที่ร้องขอ เนื่องจากต้องรอคู่มือการแข่งขันจากทางราชการก่อน

11. วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สมาคมฯ ส่งหนังสือที่ ฟ.147/2563 ถึง ทรู วิชั่นส์ฯ สอบถามว่ามีความประสงค์รับสัญญาณแบบใด โดยขอให้ ทรู วิชั่นส์ฯ ตอบกลับภายใน 15 วันนับแต่ได้รับหนังสือ

12. วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ทรู วิชั่นส์ฯ ส่งหนังสือ TVG 2020/11 ถึง สมาคมฯ แจ้งการรับสัญญาณและการคำนวณค่าสิทธิประโยชน์ โดยพร้อมยินดีเข้าเจรจากับสมาคมฯ

13. วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สมาคมฯ ส่งหนังสือที่ ฟ.155/2563 ถึง ทรู วิชั่นส์ฯ แจ้งว่ายินดีที่จะเจรจากับ ทรู วิชั่นส์ฯ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิประโยชน์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ ฤดูกาล 2563 โดยพร้อมเจรจากันภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

14. วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ทรู วิชั่นส์ฯ ส่งหนังสือ TVG 2020/12 ถึง สมาคมฯ แจ้งขอเลื่อนนัดหมายการประชุมเรื่องสิทธิประโยชน์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ ฤดูกาล 2563 เป็นวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เพื่อหาข้อยุติร่วมกับสมาคมฯ

15. วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 บริษัท ไทยลีกฯ ส่งหนังสือที่ TL-212/2563 ถึง ทรู วิชั่นส์ฯ เชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการจัดแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ไทยลีก 1 และไทยลีก 2 ในวันที่ 21 ก.ค. 2563

16. วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ทรู วิชั่นส์ฯ ส่งหนังสือที่ TVG2020/13 ถึง บริษัท ไทยลีกฯ แจ้งว่าไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากผู้บริหารติดภารกิจเร่งด่วน และกรณีการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดและการคำนวณค่าสิทธิประโยชน์ ได้นัดหมายจะประชุมกับสมาคมฯ ไว้แล้วในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

สมาคมฯ และ บริษัท ไทยลีกฯ ขอเรียนว่ามีความพร้อมที่จะเจรจาหาทางออกเพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพทุกรายการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวงการกีฬาฟุตบอล ประชาชน และประเทศไทยได้

0

Would you like to share this article in the Timeline?

OK close LINE facebook twitter other

‘นิชิโนะ’ รอเที่ยวบินอพยพเดินทางกลับไทยคุมช้างศึกซ้อม

MATICHON ONLINE

รวมมาให้แล้ว! สถิติที่เป็นที่สุดของศึกพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2019-20

ขอบสนาม

ปิดฉากพรีเมียร์! ผีตีตั๋วถ้วยใหญ่ ‘วัตฟอร์ด-บอร์นมัธ’ร่วง

แนวหน้า

อยู่ไปก็ไม่ได้ลง! โครส เผย เบล หัวเสียอย่างหนัก โดน ชุดขาว ขวางย้ายทีม

ขอบสนาม

ยูเวนตุสการันตีป้องกันแชมป์ เซเรีย อา หลังบดซามพ์โดเรีย “โรนัลโด” ซัลโวด้วย

Khaosod

“สวอนซี” เฮยกแรก “อายิว” แก้ตัวบอดโทษ ยิงเชือด “เบรนท์ฟอร์ด” 10 คน

Manager Online

ตารางคะแนน และอันดับดาวซัลโวพรีเมียร์ลีก จบฤดูกาล 2019-20

Khaosod

ตัดเกรด…นักเตะเชลซีเปิดรังอัดวูล์ฟส์ 2-0 จบที่ 4 คว้าตั๋วไปเล่นชปล.

TNN ช่อง16

ดูเพิ่ม Go to Home

ความคิดเห็นมากที่สุด

1

รุมถล่มเละหลังคำสั่งยื่นอุทธรณ์คดี “เสี่ยเบนซ์”ให้ติดคุก

เดลินิวส์“ 322 872

2

“ลาล่า” โชว์เอ็กซ์ใส่ชุดว่ายน้ำราคาครึ่งหมื่นไม่แคร์โดนคนวิจารณ์เละ

Manager Online“ 29 114

3

เราขาดกัน กาแฟ!! 5 ข้อดีจากการงดกาแฟ สมองตื่นยิ่งกว่าตอนดื่มอีก

UndubZapp“ 91 38

4

คีโน่ตัดเกรด “แลมพ์” ผลงานดีกว่า “โซลชาร์”

Soccersuck“ 3 11

5

ผิวสีสิยิ่งแซ่บ… รวมแฟชั่นเก๋ไก๋ที่สาวผิวสีใส่แล้วยิ่งสวย – เกาะแกะแฟชั่น

LINE TODAY“ 131 36

6

LINE เผย 4 ปัจจัยความสำเร็จกับ 8 ปีในประเทศไทย จากแชตแอปฯ สู่ “แพลตฟอร์มที่ใช่ สำหรับทุกคนในยุค New Normal”

LINE ประเทศไทย“ 21 12

7

ดวงวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2563

พ.พาทินี“ 514 7

8

เปิดทริคชนะทุกวิกฤต ขายออนไลน์ยังไงให้ยอดขายพุ่งกับ copper.bkk

LINE SHOPPING“ 16 3

9

หวยมาตามสัญญา 1/8/63

Thaihuay“ 9 4

10

ไม่ย้าย! บอร์ด บขส. ยกเลิกแผนย้ายหมอชิต 2 รอเชื่อมต่อ ‘บางซื่อ’

The Bangkok Insight“ 18 1

11

มีสะดุ้ง “บิ๊กต่อ” ย้ำตำรวจที่ดีต้องไม่มักมากในลาภผล เที่ยงตรงต่อหน้าที่

คมชัดลึกออนไลน์“ 85 214

12

หวานหนักมาก “สงกรานต์” ลงคลิปเก่าพา “แมท” เที่ยว

daradaily“ 17 99

13

‘เฮียยิ้ม’ แฮปปี้ผีหักปากกาเซียนเข้าป้ายจบอันดับ 3

Soccersuck“ 8 18

14

อยู่ที่เงียบได้ยินเสียงลม-จิ้งหรีด รีบเช็กปัญหา ‘เสียงดังในหู’ เสี่ยงประสาทหูเสื่อม-ดับ

MATICHON ONLINE“ 34 4

15

ทองคำ ฮอตทะลุปรอท!!! ราคาพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รอลุ้นบาทละ 3 หมื่นบาท

Wealthy Thai“ 139 10

ข่าวล่าสุด

Advertisement
This div height required for enabling the sticky sidebar